Postavljeno uputstvo za instalaciju

Postavljeno je detaljno uputstvo za instalaciju makroa u OpenOffice.org Writer u verziji 1.1.4.