Osveženo uputstvo

Napravljeno je novo uputstvo za instalaciju u ćiriličnoj i latiničnoj verziji u PDF formatu. Napravljeni su novi snimci ekrana na GNU/Linux platformi i dodata procedura za postavljanje ikonica – prečica na liniju alata OOo Writera u verziji 2.x.