Postavljeno video upustvo za instalaciju

Urađeno je video uputstvo za instalaciju makroa, dodavanje prečica na liniju alata i osnovnu upotrebu u Ogg Theora formatu. Potreban je VLC Player za reprodukciju na Windows, odnosno bilo koji video player za Linux sistem.