OOoTranslit.info na WP mašini

Danas sam migrirao prezentaciju oootranslit.info iz statičkog PHP šablona na WordPress blog. Razlog ovome je lakše održavanje sajta.

Do sada je prezentacija hostovana na serverima LUGoNS-a, ali sam zbog potrebe za WordPress mašinom koju već poznajem i sa kojom radim više godina, bio primoran da je preselim na drugi server gde je moguća upotreba WP-a. Ujedno se zahvaljujem dobrom domaćinu Siniši na gostoprimstvu :)

Naravno, zahvale takođe idu i milobitu koji je do sada bio dobar domaćin (prelazak na drugi server ne znači da više nije, već da se OOoTranslit  širi :) ).

Nova verzija prezentacije biće dostupna u narednih nekoliko dana.