Postavljena prezentacija OOoTranslit.info

Uz podršku i pomoć prijatelja, registrovan je domen oootranslit.info (hvala NOnAME iz DeltaWebHosting) i zahvaljujući milobitu iz LUGoNS postavljena je zvanična stranica projekta na server na kome se nalaze FLOSS projekti FSN, GNUzilla i LUGoNS.

Trenutni izgled sajta zasnovan je na layoutu XFCE projekta i pretrpeće korenite izmene čim vreme to bude dozvolilo, kako zbog vizuelne sličnosti sa pomenutim, tako i zbog relativne dinamičnosti sadržaja (kompletan sadržaj stranice spakovan je u jednu PHP skriptu, bez upotrebe baze podataka).

Osveženo uputstvo

Napravljeno je novo uputstvo za instalaciju u ćiriličnoj i latiničnoj verziji u PDF formatu. Napravljeni su novi snimci ekrana na GNU/Linux platformi i dodata procedura za postavljanje ikonica – prečica na liniju alata OOo Writera u verziji 2.x.